Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csökmői Hagyományőrző Egyesület tagfelvétele

2013.04.10

Csökmői Hagyományőrző Egyesület tagfelvétele

A Csökmői Hagyományőrző Egyesület várja tagjai közzé azokat az embereket, akik indíttatást éreznek a hagyományőrzés iránt, valamint fontosnak tartják Csökmő nagyközség és a Sárrét jövőjét.

 

Egyesületünk célja:
Csökmő történeti és néprajzi hagyományainak kutatása, megőrzése, felelevenítése, bemutatása, beleértve ezen tevékenységek bármely formáját, úgymint:

- tárgyi, szóbeli és dokumentum gyűjtés, forráskutatás,

- kiállítás rendezés, programszervezés, bemutatók előkészítése, lebonyolítása,

- kiadványok és egyéb dokumentumhordozók szerkesztése, kiadása és árusítása.

Az egyesület részt vesz a fő célkitűzéseihez köthető, de más területekhez kapcsolódó feladatok lebonyolításában is, a turisztika, sajtó és média tevékenység, valamint a kapcsolatépítés területein.

Az egyesület, alapszabályában meghatározott módon, kapcsolatot tart fenn és együttműködik bármely természetes és jogi személlyel, aki az alapító okiratban foglalt célokkal egyetért, tevékenységében részt vesz, vagy azt bármi módon támogatja.

 

Lehet hozzánk csatlakozni rendes tagként és pártoló tagként.

A rendes tagok jogai és kötelezettségei:

Részt vesznek a egyesület tevékenységében, rendezvényein.

Részt vesznek a egyesület vezető testületeinek megválasztásában és azok tevékenységében.

Választó és választható a társadalmi szervezet szerveibe.

Kötelesek a tagdíjat megfizetni.

Kötelesek az alapszabályt betartani. Egyesület szelleméhez méltó magatartást tanúsí-tani.

Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek

 

Pártoló tag: aki vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását. (A mindenkori tagsági díj befizetésével.)

 

Jelentkezni és további információk:

Z. Nagy Tibor (Cs.H.E. elnöke)          -          mobil: 06/30 81-37-855
                                                           -          email: tajhazcsokmo@citromail.hu


Nagy András (Cs.H.E. alelnöke)         -          mobil: 06/30 96-38-686
                                                           -          email: nagy.andras.balazs@gmail.com

Az egyesület székhelyén:                      -          4145 Csökmő, Alkotmány u. 1.